Připravujeme pro vás hry pro trénink
senzomotorických funkcí.


Mezitím se můžete podívat na tipy, jak můžete
různé hry u dětí využít k zábavě nebo i k terapii:

Tablet a herní prvky v distanční ergoterapii u dětí
Buy now