Logopedie

Logopedie je multidisciplinární a multiresortový obor. Na komplexním rozvoji řeči, nápravě jejích nedostatků a prevenci v oblasti řeči pracují klinický logoped, školský logoped, logopedický asistent či logopedický preventista.

Každý má své kompetence vzhledem k dosažené úrovni vzdělání. Náplň logopedie ukazuje mentální mapa. V našem těle je vše propojeno a navzájem se ovlivňuje. Z čehož vychází pyramida motorik.

Odborníci ze světa logopedie spolupracují s dalšími obory, aby mohli svým lidem poskytnout co nejlepší možnou péči (foniatrie, ORL, neurologie, ergoterapie, fyzioterapie, stomatologie, ortodoncie, animoterapie, muzikoterapie a mnohé další - dle stanovené diagnózy a věku).

Logopedie je poskytována všem lidem bez omezení věku.Je to obor živý a stále probíhají výzkumy vědeckými pracovníky a vznikají nové odborné články, nejčastěji na půdě univerzit, které tento obor vyučují.

Viola Jónová

logopedka, speciální pedagožka


hravalogopedie@violajonova.cz
+420 603 523 056

www.violajonova.cz

Jsem zapálená logopedka, spoluautorka metody logopedie s koňmi a související metodiky. Ukazuji lidem, že logopedie není jen „nutné zlo“ v podobě bezduchého opakování slovíček. Inspiruji děti a rodiče k hravé a zábavné logopedii u nich doma.

Pracuji jako logopedka v mateřské škole s logopedickou třídou ve městečku na Vysočině. Dále jezdím po školkách v ORP Pacov jako sdílený logoped.

Jsem jediná logopedka v ČR, která se věnuje logopedii s koňmi. S týmem odborníků jsme vytvořili metodiku „Prvky logopedie v hiporehabilitaci“. Jsem členkou evropské pracovní skupiny logopedů pracujícími s koňmi.

Moc mě baví vyrábět materiály na logopedii. V práci vyrábím dětem pomůcky na míru a tím si rozšiřuji portfolio pomůcek. Realizuji se také při externích konzultacích závěrečných prací.

Domnívám se, že osvěta v oboru logopedie je stále nedostatečná. Proto pořádám přednášky a webináře s praktickým přesahem do každodenní praxe.

Na mém BLOGU jsou články nejen o logopedii s koňmi.

Ve Facebookové uzavřené skupině Logopedie nás baví najdete inspiraci pro domácí procvičování, fotky ze zákulisí logopedie a materiály ke stažení zdarma. Je to prostor pro sdílení informací.

Na Facebookové stránce Hravá logopedie sdílím s rodiči autentické nápady z mé praxe, jak si logopedii doma zpestřit.