Arteterapie

Arteterapii lze brát v užším slova smyslu jako léčbu za pomoci výtvarného umění (v širším pojetí se pak jedná o tzv. uměleckou terapii obecně a spadá sem: Arteterapie, Muzikoterapie, Dramaterapie a Tanečně - pohybová terapie).

Arteterapie může být výborným komunikačním prostředkem, pomáhá prolomit bariéru mezi klientem a terapeutem. Vhodně zvolená výtvarná technika může rychleji prohloubit vztahy ve skupině.

Linda Řeháková

výtvarnice, grafička a arteterapeutka

linda@flami.cz
+420 723 731 323

www.kaika.cz
Máte dotazy k arteterapii? Hledáte arteterapeuta? Rádi byste s námi spolupracovali na nějakém projektu?

Ozvětě se! Třeba máme stejnou cestu :)