Jak na muzikoterapii?

Pokud potřebujete s vaším dítkem rozvíjet např. psychomotorické schopnosti nebo komunikaci a zároveň máte rádi hudbu, můžete zkusit muzikoterapii.

Muzikoterapie není pouze pro muzikanty a není k ní potřeba žádné zvláštní hudební nadání. Je určena pro každého, kdo má kladný vztah k hudbě a koho hudba těší, ať už ji aktivně vytváří nebo pasivně přijímá.

Je vhodná pro všechny věkové kategorie, od novorozeneckého věku až do dospělosti.

Mezi muzikoterapeutické techniky patří například hra na hudební nástroje, rytmizace, zpěv, hra na tělo nebo i pohybové aktivity a dramatizace.

Techniky jsou voleny podle individuálních potřeb a schopností. Cílem muzikoterapie může být například podpora psychomotorického vývoje, zlepšení komunikačních dovedností, celková aktivizace a zvýšení zájmu o své okolí, zvědomování si svého těla, nácvik sociálních dovedností, podpora spolupráce, koncentrace, vnímání dynamiky, zklidnění.

Muzikoterapie může probíhat individuálně nebo ve skupině. Doba izolace nám dokázala, že můžeme využít také online formu setkání, která dokáže za určitých okolností nahradit osobní setkání s terapeutem.

Prvky muzikoterapie je možné si užít i při hře s vašimi dětmi, nepotřebujete k tomu žádné speciální hudební nástroje. Každý terapeut jistě najde vhodné techniky a metody podle vašich potřeb a možností. Když na to přijde, krásné a funkční hudební nástroje si můžeme vytvořit sami doma. Nebojte se to vyzkoušet a pojďte si hrát!

Jindra Bartošová, muzikoterapeutka
Flami, z.s.