CANISTERAPIE – “Léčba pomocí psa”

"Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností."(Lord Byron)

Canisterapie je vlastně tak trochu “léčba pomocí psa” a je to podpůrná forma psychoterapie, která je výhradně založena na kontaktu člověka se psem a jejich vzájemné interakci.

A proč canisterapie, tedy cílené využití psa v rámci terapie, může tolik nabídnout a pomoci?

Protože pes je vždy autentický a upřímný, raduje se z maličkostí, rozesmívá, aktivizuje či naopak zklidňuje. Celkově kontakt se psem vede k navázání vztahu, prolamuje komunikační bariéry a vede k lepší komunikaci a porozumění.

Pes působí jako terapeutický prvek, učí nás trpělivosti a chápání emocí druhých, zmírňuje stres a rozveselí ve smutných chvílích.

Canisterapie obecně je vhodná pro všechny věkové kategorie, sociální skupiny i diagnózy, jen musí být vždy vhodně zvolen určitý pes pro konkrétní druh terapie a i psa musí práce s lidmi naplňovat a musí ji vykonávat rád.

Pes musí mít pro vykonávání canisterapie určité dispozice. Psi na canisterapii se musí velmi pečlivě vybírat, zdaleka každý pes určitě vhodný na canisterapii není. Canisterapeutický pes musí projít též speciálním výcvikem, musí být dobře socializovaný a musí zvládnout specializační canisterapeutické zkoušky. Teprve poté může pes se svým psovodem canisterapii vykonávat.

Psi mohou velmi citelně uvolňovat atmosféru, pomáhají uvolňovat napětí psychické i fyzické a dokáží odstraňovat komunikační bloky.

Zajímavé pro mne vždy bylo pozorovat, jak si mnoho lidí s různým typem postižení o dost snáze najde cestu právě ke zvířeti, než k člověku. A toho pak při canisterapii můžeme krásně a velmi konstruktivně využít. Pes může pomoci překonat komunikační bariéry a velmi nám tak pomoci k navazování vztahu, lepší spolupráci a komunikaci s daným klientem.

Láska ke zvířeti celkově také rozvíjí empatii k druhým a přicházet do kontaktu se zvířetem, které je plné energie, nadšení, sil, radosti a lásky, je velmi stimulační, motivující a terapeutické. Tím se startuje uzdravování a zlepšuje tělesný i duševní stav.

Monika Štulířová,
canisterapeutka a lektorka hiporehabilitace
Kamenitý vrch, z. s.

Zvažujete, jestli by canisterapie mohla být přínosná i pro Vaše dítě? Napište nám na info@kamenityvrch.cz a rádi Vám poradíme.